rss SCP-youtubeSCP-Google

Aviso Legal-Protección de datos-Política de Cookies

A partir del próximo 25 de mayo entra en vigor el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD).

Hasta la fecha, COLEGIO SAGRADO CORAZON DE PLACERES ha tratado sus datos en base al consentimiento obtenido mediante una manifestación o acción afirmativa por su parte, o con el amparo legal correspondiente según la normativa vigente, por lo que los tratamientos iniciados con anterioridad al inicio de la aplicación del RGPD sobre la base del consentimiento o aplicación de la normativa correspondiente, seguirán siendo legítimos, de conformidad con el RGPD.

Puede consultar el aviso Legal, la política de Privacidad y la Política de Cookies a través del siguiente enlace:

Política de Privacidad- Aviso Legal-Política de Cookies

 

 • Inicio
 • "Comunicación: AXUDAS LIBROS"

Próximos eventos

Mié Ene 23: ESO: Charla Las Vetulinas

"Comunicación: AXUDAS LIBROS"

libros

Onte e hoxe enviouse unha nota informativa as familias en relación coas xudas para a adquisición de libros para o vindeiro curso, e na que se facía as seguinte puntualizacións:

Existen 2 tipos de convocatorias.

 • AXUDAS DE LIBROS para alumnos de 1º, 2º, 4º, 6º de Educación Primaria, e 1º e 3º da ESO (Normativa: Orde do 22 de maio de 2015 – DOG do 1 de xuño). Estas axudas serán semellantes ás de anos anteriores onde se obtén un cheque libro co valor do mesmo para canxear na libraría.
 • FONDO SOLIDARIO, destinado aos alumnos de 3º e 5º de Educación Primaria e 2º e 4º da ESO (Normativa: Orde do 21 de maio de 2015 – DOG do 1 de xuño). Neste caso, non se obtén cheque, senón que se opta aos libros recollidos no centro do curso anterior, e que ten o seu propio procedemento especifico de tramitación cunha solicitude que se poderá recoller na portaría do Centro ou a través do modelo da propia convocatoria.

En ambo los dous casos é requisito indispensable A DEVOLUCIÓN DOS LIBROS ADQUIRIDOS CO CARGO AO CHEQUE DO CURSO ANTERIOR. (Exceptúase desta obriga ao alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria, alumnado de Educación Especial ou alumnado cunha discapacidade igual ou superior ao 65%).

PRAZOS:

 • CONVOCATORIA AXUDAS LIBROS:
  • Educación Primaria e Educación Especial: ata o 2 de xullo
  • Educación Secundaria Obrigatoria: Prazo ordinario – do 25 de xuño ao 27 de xullo
  • Educación Secundaria Obrigatoria: Prazo extraordinario - do 2 de setembro ao 2 de outubro.
 • FONDO SOLIDARIO:
  • 2 ao 30 de xuño de 2015 segundo modelo normalizado reflectido na convocatoria.

 

Tags: 6 Ed.Primaria