rss SCP-youtubeSCP-Google

Aviso Legal-Protección de datos-Política de Cookies

A partir del próximo 25 de mayo entra en vigor el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD).

Hasta la fecha, COLEGIO SAGRADO CORAZON DE PLACERES ha tratado sus datos en base al consentimiento obtenido mediante una manifestación o acción afirmativa por su parte, o con el amparo legal correspondiente según la normativa vigente, por lo que los tratamientos iniciados con anterioridad al inicio de la aplicación del RGPD sobre la base del consentimiento o aplicación de la normativa correspondiente, seguirán siendo legítimos, de conformidad con el RGPD.

Puede consultar el aviso Legal, la política de Privacidad y la Política de Cookies a través del siguiente enlace:

Política de Privacidad- Aviso Legal-Política de Cookies

 

  • Inicio
  • Proxecto de 2º ESO: Meigas Fóra

Proxecto de 2º ESO: Meigas Fóra

Portada del gran Libro
 
Este curso, durante todo o primero trimestre, os alumnos de 2º da Eso realizaron un proxecto cooperativo titulado “MEIGAS FÓRA”. Este proxecto tiña como produto final a elaboración das páxinas dun “Gran Libro” de conxuros, apócemas, seres míticos, obxectos mágicos..., que decoraron dando un aspecto antigo (empregando para tal efecto café ou té e queimando ou rasgando os bordes) e con debuxos para dar unha aparencia máis tenebrosa.
 
 
 

Os objetivos que traballamos foron os seguintes:

1. Fomentar a escritura e a comprensión lectora.
2. Potenciar a expresión oral e escrita.
3. Aprender a recoñecer e elaborar distintos tipos de textos:
  • Expositivo: Redactar a entrada dunha enciclopedia cuyos protagonistas foron os míticos de Galicia. 
  • Narrativo: Escribir unha pequena historia relacionada cos personaxes da entrada para a enciclopedia. 
  • Descritivo: Descrición dun objeto máximo. 
  • Argumentativo: Redactar unha reclamación e devolución da compra do obxecto máxico. 
  • Instrutivo: Instruccións para elaborar unha receita para unha apótema de amor ou outras ou outras... 
  • O teatro: Elaborar o guión para a escena da devolución do obxecto máxico 
  • A poesía: Crear un caligrama ou poema visual cun enfeitiço ou conjuro.
4. Aprender diferentes aspectos lingüísticos como: as clases de palabras, as regras ortográficas xerais, as maiúsculas, a oración, a acentuación e o acento diacrítico, o suxeito (as oración impersoais), o predicado (as perífrasis verbais ),...
5. Adquirir novo vocabulario relacionado co mundo da magia e a mitologia galega
6. Fomentar o uso das TIC e o traballo cooperativo e colaborativo na aula. 

Como ferramenta motivadora empregamos a gamificación por medio de insignias. Así, segundo os seus logros, recibiron por correo electrónico a insignia correspondente aos puntos obtidos. Había 3 insignias con puntos positivos, supermeiga/o (10p), ayudante de meiga/o (9p), aprendiz de meiga (8p) e 2 que restaban puntos un troll  e unha bruxa malvada. De chegaren a conseguir 100 puntos poderían elexir entre varios premios.
 
Lomo do GRAN LIBRO
 

 
AS PÁXINAS INTERIORES 
A primeira páxina que incluímos é unha breve a presentación do proxecto e o Índice. A partir de aí, xa fomos introducindo as páxinas cos diferentes tipos de textos entre os separadores de cores elaborados por min.  
  
 
 
 
 
 

 

COMO REALIZAMOS O PROXECTO
 
En canto decidín  comezar, a principios de trimestre, o primeiro que fixen foi presentarlles o proxecto, explicarllo, repartir a cada grupo de 4 componentes o canvas e facer que o leran en voz alta para que apuntaran as dúbidas que xurdiran.


 
 
 
Unha vez lido o canvas e solucionado calquera dúbida sobre o proxecto, tiveron que elaborar o organigrama distribuíndo os días, as tarefas e os roles do equipo cooperativo que ían desempeñar cada un.
 
 
Xa organizados, co organigrama cubierto e co compromiso de cumprilo, "atacaron" a parte de vocabulario, ortografía e gramática realizando os exercicios do libro con estratexias de trabajo cooperativo (1, 2, 4; grupo de expertos...) 

 
 

 
 
Para realizar os exercicios e buscar información necesitaron empregar as tablets e o ordenador de clase ou de casa, de non remataren en clase.
 


Unha vez rematada esta parte, máis ou menos na metade do proxecto, realizaron un control destes contidos, e despois comenzaron a elaborarar a parte de comunicación oral e escrita  cos diferentes tipos de textos. As páxinas as prepararon (quemaron os bordes, decoraron con debuxos e as tinguiron con café) en casa e rematáron de escribilas en clase.
Este é un dos teatros da reclamación e devolución do obxecto máxico que realizaron un dos grupos. Todo uns actores!!

 
 

Aquí está o CANVAS 


e o ORGANIGRAMA.


Estas son as INSIGNIAS que foron recibindo para obter puntos.
 

 
 

 

Tags: Trabajos, Lengua Castellana/Gallega, Curso 18/19